09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25477.00
 • AUD17064.46
 • CAD18834.18
 • CHF28277.00
 • CNY3589.99
 • DKK3759.13
 • EUR28279.00
 • GBP32812.68
 • HKD3312.12
 • INR317.00
 • JPY166.31
 • KRW19.46
 • KWD86080.98
 • MYR5457.97
 • NOK2435.45
 • RUB292.71
 • SAR7039.53
 • SEK2420.86
 • SGD19130.90
 • THB708.08
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền